Nobilis Metallum Two Sides of Lusitanian Heaviness